Disclaimer


Op het gebruik van deze webshop (www.thebestgift.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze webshop, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Zowel de inhoud van deze webshop (www.thebestgift.nl), als de inhoud van alle andere publicaties van www.thebestgift.nl, is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Daarentegen kan THE BEST GIFT geen garanties geven met betrekking tot het karakter, de incorrectheid of de inhoud van deze informatie.

 

Gebruik van informatie

Deze website en alle bijbehorende onderdelen daarvan zijn eigendom van THE BEST GIFT. Het is niet toegestaan om de webshop www.thebestgift.nl of delen van de webshop openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder besliste (schriftelijke) akkoord van THE BEST GIFT. Het is wel toegestaan om voor persoonlijke doeleinden, niet commercieel, gebruik te maken van bovenstaande punten.

De informatie op www.thebestgift.nl wordt door ons met zorg samengesteld en weergegeven. Het is helaas mogelijk dat er soms onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de website staat. Wij streven ernaar om alle informatie zo snel mogelijk bij te werken, wanneer dit nodig is. Alles wordt zo spoedig mogelijk in het werk gezet om eventueel misbruik te voorkomen. Het recht behoudt zich bij www.thebestgift.nl om eventuele wijzigingen met directe ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

Email

THE BEST GIFT gegarandeerd niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijde ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het email-verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met THE BEST GIFT te corresponderen, accepteert u dit risico.